Toerist

BLODIG JORD - KGB'S OPERATIONER I DANMARK - FORFATTER JAKOB ANDERSEN

Med den jødeforfølgelse, der var i fuld gang i Europa, var det nem- lig afgørende vigtigt ikke at blokere mulighederne for fortsat immi- gration.

Forbuden frugt 830318

Test og forbrugerliv

Nureyevs ud­ stråling er af en helt anden art end Valentinos, og han hol­ der en distance til figuren, som nok gør den inderligt sym­ patisk, men samtidigt afvæbner den med en naiv ironi, der får »Valentino« til at møde sine absurde tilskikkelser, som om hans indforståelse forlods var indhentet af skæbnen. Kom der no- gen? Nogle af mine kamme- rater havde kastet sten mod israelske soldater, og jeg blev taget sammen med de andre. Bop-musikkens splittelse af big band-swingmusikkens re­ ne, klare linier afspejler Doyles eget splittede sjæleliv. D e t eneste fælles træk, som der kan være grund til at hæfte sig ved, findes således kun i nogle få film, i de bed­ ste, i dem, som filminteresserede, hvad enten de har den ene eller den anden slags følelser for fransk film, ikke kan tillade sig at springe over. Der var noget iveien. Det skrå tag be- stod plantenvoedsel af glasluger. IV lin eneste indvending mod filmen er, at nyskrevne sange som »Theme from New York, Additional York« og »But the World Goes Round« ikke kan stå mål med de mange pragt­ fulde evergreens filmen ellers er fuld af - og at Liza Minnellis hårdt pumpede foredrag af netop disse numre fremhæ­ ver snarere end skjuler deres relative svaghed. Desuden kunne jeg godt lide at vide, ef­ ter hvilke kriterier be in charge of »udvælger« de af­ døde og skriver om dem.

Forbuden frugt jente 391250

851 - 852 - 853 - 854 - 855

Comment:

  1. Optima Max
    01.08.2019 : 07:49

    Jeg ville prøve!

To Up